[Giới thiệu tính năng] - Hệ thống Thú Cưỡi (Kỵ)

Cập nhật : 22-06-2017

Các sư huynh muội thân mến!
Thú Cưỡi là người đồng đội vô cùng quan trọng giúp người chơi trưởng thành, cộng thêm thuộc tính, chiến lực và ngoại hình hấp dẫn. Thú Cưỡi trong Tân Sư Muội 2 sở hữu thuộc tính cơ bản giống với nhân vật, nhưng khác với Sủng, Thú Cưỡi không tham gia chiến đấu, tăng thuộc tính của thú cưỡi giúp trực tiếp tăng chiến lực của nhân vật.

  • Giới Thiệu Thú Cưỡi (Kỵ):

1/ Cơ Bản: Dùng thức ăn Kỵ để nuôi Kỵ có thể tăng cấp Kỵ. Cấp Kỵ tăng thì thuộc tính Kỵ cũng sẽ tăng theo.

[Giới thiệu tính năng] - Hệ thống Thú Cưỡi (Kỵ)

2/ Bồi Dưỡng: Bồi Dưỡng Kỵ sẽ trực tiếp tăng thuộc tính Kỵ. Độ bồi dưỡng Kỵ đạt 100% sẽ phải dùng thuốc Đột Phá Kỵ để đột phá thuộc tính mới có thể tiếp tục bồi dưỡng. Dùng Ngọc hoặc đá bồi dưỡng 3 lần có thể bồi dưỡng Kỹ 3 lần. Bồi dưỡng 3 lần sẽ được thuộc tính bổ xung của 3 lần bồi dưỡng thường.

[Giới thiệu tính năng] - Hệ thống Thú Cưỡi (Kỵ)

3/ Tăng Bậc: Tiến cấp thú cưỡi có thể kích hoạt hình tượng Kỵ mới. Dùng đá tiến cấp Kỵ có thể tiến cấp Kỵ. Khi tiến cấp Kỵ thất bại sẽ tích lũy điểm May Mắn. May mắn càng cao, tỷ lệ thành công khi tiến cấp Kỵ càng cao.

[Giới thiệu tính năng] - Hệ thống Thú Cưỡi (Kỵ)

4/ Linh Tê: Dùng Đá Linh Tê Kỵ có thể tăng cấp Linh Tê Kỵ. Dùng đá may mắn Linh Tê có thể tăng tỷ lệ thành công. Tăng Linh Tê Kỵ có thể sẽ thất bại rớt cấp, nhưng khi cấp Linh Tê thấp hơn cấp Linh Tê cao nhất của bản thân 2 cấp, sẽ không tiếp tục rớt cấp. VIP 5 có thể tăng 8% tỷ lệ tăng cấp thành công. Linh Tê Kỵ mỗi 5 cấp sẽ có thêm thuộc tính bổ xung.

[Giới thiệu tính năng] - Hệ thống Thú Cưỡi (Kỵ)

5/ Huyễn Hóa: Huyễn Hóa hình tượng sẽ không ảnh hưởng đến thuộc tính hiện tại của Kỵ.

[Giới thiệu tính năng] - Hệ thống Thú Cưỡi (Kỵ)

6/ Khắc Ấn: Kích hoạt thành công hình tượng Kỵ có thể tăng Khắc Ấn Kỵ. Dùng thẻ huyển hóa Kỵ có thể tăng cấp Khắc Ấn Kỵ, tăng thuộc tính tương ứng.

[Giới thiệu tính năng] - Hệ thống Thú Cưỡi (Kỵ)

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các vị sư huynh muội trong quá trình trải nghiệm game.

------------------------

♦ ♦ Tân Sư Muội 2 – Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước ♦ ♦
Trang chủ: http://tsm2.gamota.com
Fanpage: http://facebook.com/tansumuoi2
Cộng đồng: http://facebook.com/groups/tansumuoi2
Nạp thẻ tại: http://nap.gamota.com

Chat với chúng tôi